Passa al contingut principal

La tuberculosi bovina

 

Collage RMiB

La tuberculosi és una malaltia pulmonar que sempre ha afectat als éssers humans i als bòvids, s’ha detectat el seu ADN en fòssils de bisons datats en disset mil anys d’antiguitat. Al Mycobacterium tuberculosis popularment el coneixem com la tisi. Es tracta d’una infecció bacteriana que cada any provoca la mort d’1,8 milions de persones. Haguérem d’esperar fins a finals del segle XIX perquè els científics descobriren que el principal vector de transmissió als humans eren els bòvids domèstics.
La varietat que afecta els ramats és la Mycobacterium bovis, tot i que també pot contagiar a l’home, en 2017 hi hagué 55 casos confirmats de tuberculosi humana deguts a M. bovis o M. caprae d'acord amb l'Informe Comunitari de Fonts i Tendències de Zoonosi. Els humans poden contagiar-nos consumint llet sense tractament tèrmic, menjant carn poc cuinada o mitjançant el contacte directe amb un animal malalt.

Davant la seua perillositat i les greus pèrdues econòmiques que provoca, a Espanya decidiren establir controls periòdics des de 1965, mitjançant l'Ordre de 24 de maig, un Pla Nacional de Lluita contra la tuberculosi i la brucel·losi bovina. En entrar a la CEE es va aplicar un Programa d’Erradicació Accelerada, mitjançant les Directives 77/391/CEE i 78/52/CEE, amb la Decisió 87/58/CEE, però no s’ha aconseguit erradicar-la.


La prevalença de positius ha oscil·lat, entre els anys 2002 i 2019 ha tingut un mínim d'1,31% i un màxim de 2,87%, de ramats amb un cas positiu. En 2018 es van investigar 98.643 ramats dels quals donaren positiu 1.871, una prevalença d'1,28%. A casa nostra els darrers anys s'ha disparat la prevalença, entre 2016 i 2019 hem oscil·lat entre 1,99 i 4,12%.

Aquest micobacteri té una gran capacitat d’adaptació i de propagació, gràcies al fet que pot trobar refugi en molts hostes, d’espècies domèstiques o salvatges. S’ha demostrat que els animals que pasturen en extensiu tenen més possibilitats de contagiar-se que els estabulats, entre 1,5 i 4,2 voltes més, perquè tenen més possibilitat d’entrar en contacte amb animals salvatges portadors o amb els seus residus.


Porc senglar, Arxiu RMiB


El Mycobacterium bovis pot viure en senglars, teixons, cérvols, daines i cabirols principalment. De totes aquestes espècies la que té més contacte amb els ramats en extensiu és el senglar. En alguns llocs de la península estan infectats fins a un 15% dels porcs salvatges. L’expansió i augment de les poblacions de senglar així com el costum que tenen d’utilitzar punts d’alimentació i abreujadors que també gasten els ramats permet la prevalença d’aquesta malaltia.

Fins aleshores l’única vacuna disponible contra la tuberculosi és el bacil Calmette-Guérin, que és una soca atenuada del bacteri Mycobacterium bovis, però la vacuna sols donà una protecció parcial. En cas de detectar un animal positiu les autoritats veterinàries el sacrifiquen, per a evitar el contagi de la resta del ramat.

Fira de Ramat de Sant Andreu, Cabanes, Fotos Carmen 


 

Fonts:

BALSEIRO, A., GORTÁZAR, CH., SÁEZ, J.L. (2020) “Tuberculosis animal, una aproximación desde la perspectiva de la Ciencia y la Administración”. Edita el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/tbanimalweb_tcm30-553377.pdf

NAVARRO, D., MUNÁRRIZ, R. (2017) “El jabalí como reservorio de la tuberculosis. Situación actual en Navarra”.

https://www.navarraagraria.com/categories/item/1356-el-jabali-reservorio-de-tuberculosis

“PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACION DE TUBERCULOSIS BOVINA PRESENTADO POR ESPAÑA PARA EL AÑO 2020”. Subdirecció general de sanitat i higiene animal i traçabilitat. Direcció General de Sanitat de la Producció. Ministeri d’agricultura, pesca i alimentació.

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/pnetb_2020final_tcm30-523317.PDF

Comentaris