Passa al contingut principal

Globalització i Altermundisme

 

Collage RMiB

La globalització és la forma actual que ha adoptat el procés de producció i reconstrucció d’espai que caracteritza el capitalisme.”

David Harvey (Gillingham, 1935)

 

CORPORACIONS I GRANS CORPORACIONS

Una Corporació és una figura jurídica constituïda per una o un grup de persones amb objectius comercials. Aquesta figura jurídica emparada pel dret de societats permet a les empreses tenir més privilegis i menys responsabilitats fiscals que les que afectarien una persona física.

Una Gran Corporació és una empresa matriu que controla moltes empreses més menudes, aquesta fórmula aconsegueix dividir les responsabilitats jurídiques en cadascuna de les empreses subsidiàries, mentre la capçalera pot dedicar-se a acumular els beneficis obtinguts per tot el grup, alhora que resta aliena de les responsabilitats fiscals o judicials de les empreses secundàries.

 

GLOBALITZACIÓ

El terme neutre de globalització significa integració internacional, mentre que una definició econòmica més tècnica és: la convergència dels preus i dels salaris cap a un mercat total. No hi ha cap dubte que no és això el que ha ocorregut sinó tot el contrari, les corporacions manipulen els preus mentre redueixen salaris i costos anant a països amb menys regulacions i amb nivells de vida molt precaris. En les actuals relacions econòmiques neoliberals aquest terme s’ha convertit en una mena d’integració, amb l’objectiu d’obtenir beneficis per part de certes concentracions de poder en mans privades (Chomsky, 2005).


Arundhati Roy

En el segle XXI la Globalització s’ha convertit en el darrer estadi evolutiu del Capitalisme Ultraliberal. És un procés amb múltiples cares, que abasta aspectes polítics, econòmics, tecnològics, socials i culturals d’àmbit planetari amb l’objectiu d’afavorir la interconnexió econòmica, promoure la "llibertat global" per a les grans empreses, a més d’un "intercanvi mundial" de béns, serveis i persones. L’escriptora i activista índia Arundhati Roy (Shillong, 1961) afix que la Globalització és la darrera mutació del colonialisme, caracteritzat pel control a distància i operat digitalment. 

Aquest procés d’unificació dels mercats és dirigit per les Grans Corporacions que van vendre un concepte de Globalització sinònim de progrés i riquesa generalitzada quan en realitat elles són les úniques beneficiades. En realitat aquest procés globalitzador amaga una desregulació generalitzada que permet a les grans empreses dedicar-se a acumular beneficis, que dediquen a fer-se més poderoses, fins i tot més grans que la majoria dels estats. 

L'expansió europea a partir del segle XVI va incorporar cada vegada més regions del planeta al  seu sistema econòmic i la primera globalització la va crear l’Imperi Espanyol quan aconseguí mobilitzar recursos materials, humans i culturals procedents de gran part del planeta. El seu eixample va ser substituït i ampliat en magnitud per l’Imperi Britànic i posteriorment pels Estats Units que assoliren un domini econòmic, polític i militar generalitzat.
Per a explicar les relacions econòmiques i geo-estratègiques entre les diferents regions del planeta es va proposar la teoria del “World System Theory Model” o Sistema-món,  actualment és assumida i ampliada per molts investigadors entre els quals destacà Immanuel Maurice Wallerstein (Nova York, 1930-2019).

Les relacions socials, econòmiques i polítiques en les interaccions globals de la fase actual del capitalisme es caracteritzen per la distribució dels recursos i es basa en una “divisió del treball mundial”, en la qual cada àrea, país o societat adquireix un rol especialitzat. Els països centrals i més desenvolupats produeixen béns que comercialitzen amb molts beneficis, tot mentre els recursos i les matèries primeres es distribueixen des de la perifèria cap al centre de l’imperi a preus baixos. En aquest esquema i d’acord amb la capacitat per a dominar als altres, trobem tres  grups de països, els centrals (països desenrotllats), els països semiperifèrics (països en vies de desenrotllament) i els països perifèrics (països subdesenvolupats). Les relacions econòmiques entre les diferents categories són d'explotació perquè els països perifèrics i semiperifèrics es veuen forçats a participar en el sistema en termes desfavorables respecte dels països centrals. Aquesta dominació és possible pel fet que els països centrals tenen més recursos econòmics, més poder militar, així com un aparell governamental més fort (Shannon, 1996).

A partir del desenvolupament de noves tecnologies de la telecomunicació i de la informàtica, el capitalisme va entrar en una segona fase de la Globalització. La disponibilitat de comunicacions en temps real per tot el globus va permetre el control de tots els recursos planetaris i com a conseqüència va afavorir l’especulació i l’acumulació exponencial de capitals mentre es reduïa la capacitat de control dels estats, tot mentre les corporacions s’estalviaven el pagament de bona part dels impostos. Acumular una immensa quantitat de capital els va permetre controlar tots els estaments de les democràcies: el parlament, la justícia i la premsa. Puix analitzem les seues tècniques de control!


Collage RMiB


 POLÍTICS I JUTGES

Les Grans Corporacions van dedicar part del seu poder econòmic a dominar les institucions polítiques que podrien obstaculitzar els seus interessos, com eren els governs democràtics mitjançant les seues legislacions proteccionistes i fiscals. En països amb altres sistemes de govern sols hagueren de comprar uns pocs dirigents o dictadors.

En un primer moment utilitzaren els lobbies o grups de pressió que aconseguien accés directe i prioritari als legisladors per a vendre els seus interessos. Afavoriren l’endeutament dels estats per a poder manipular-los o ofegar-los si es revelaven. Fins i tot el poder no dubtà a fer servir mesures il·legals per a eliminar als polítics més perillosos, fins i tot afavorint colps d’estat o amb l’excusa de mesures antiterroristes. Amb suborns poden comprar voluntats corruptes, tot mentre les elits econòmiques poden dedicar-se a exercir el seu poder il·limitat, amagats als consells d’administració de les multinacionals, sense cap responsabilitat davant greus desfetes mediambientals o accidents que provocaven la mort de molts innocents.

També controlen al poder judicial, generalment reduït a una elit, nodrida per les classes adinerades o de grups integristes cristians. Una volta guanyades unes oposicions poc transparents, que requereixen molts temps, padrins i mestres pagats a preu d’or, no sembla massa complicat que premien i espenten les carreres dels afins, mentre marginen als hostils. A més com la designació de la cúpula judicial depén dels polítics, poden afinar encara més el filtre contra els juristes independents.

Quan els polítics dels estats democràtics començaren a tindre por de la contestació ciutadana i es negaren a implantar certes reformes, les Corporacions dedicaren els seus recursos econòmics per a impulsar l’aparició de polítics populistes o neofeixistes, que a poc a poc s’han obert pas als parlaments i cada volta assoleixen més quotes de poder polític. Els partits neofeixistes proporcionen un exèrcit de ciutadans “zombis” sense criteri propi, una turba cega preparada a acatar les consignes dels líders, disposades atacar feroçment els objectius assenyalats com a enemics, com són els progressistes (“WOK”), els comunistes, els negres, les dones empoderades, els immigrants, fins i tot científics o pensadors independents que difonen veritats demostrades com el canvi climàtic. Els feixistes en el poder seran molt útils a l'hora d'afrontar el col·lapse del sistema econòmic capitalista i de la societat de consum. Seran els garants del manteniment del poder de les elits, i es dedicaran a deixar-los les mans lliures per a eliminar els drets humans i democràtics, amb l'excusa de mantenir l'ordre i combatre als enemics dels seus interessos.

 

Collage RMiB

COMUNICACIÓ

Una part dels immensos recursos que tenen al seu abast les Grans Corporacions els dediquen a controlar els principals mitjans de comunicació de masses tradicionals, tot mentre no dubten a eliminar als mitjans independents ofegant-los econòmicament o comprant-los. Fins i tot han pogut tancar la finestra de llibertat que significà l’aparició de les xarxes socials. Per aconseguir-ho han creat exèrcits de “bots” (autòmats) que poden multiplicar la difusió dels seus missatges enganyant als algoritmes, mantenen multitud d’odiadors “Haters”, usuaris agressius i hostils que repeteixen consignes o es dediquen a desqualificar qualsevol opinió alternativa.

Una volta controlades els dos vessants de la comunicació, la tradicional i les xarxes socials, les utilitzen per a vendre el seu relat, emprant arguments simplistes i cridaners. A més poden desacreditar qualsevol que vulga oposar-se’ls amb la creació i difusió de notícies falses que han demostrat que poden enfonsar partits i polítics. El poder de vendre consignes i relats alternatius és tan contundent que fins i tot, poden alterar resultats electorals en democràcies teòricament consolidades, donada la manca d’interés de les masses per la política i la facilitat de manipulació d’una majoria de la societat més preocupada pel pa i el circ, que de defensar llibertats.

  

Collage RMiB

EINES PER A IMPULSAR LA GLOBALITZACIÓ

El científic, lingüista, filòsof d’arrels anarquistes Avram Noam Chomsky (Filadèlfia, 1928) va denunciar que els principals impulsors de la Globalització eren l'Organització Mundial del Comerç (OMC), l’Organització per a la Cooperació i el Desenrotllament Econòmic (OCDE), el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. Justament els organismes que regulen els intercanvis comercials, les relacions entre els capitals i els estats i els que presten diners als estats empobrits. Llavors són les principals ferramentes per a implementar els interessos de l’Estat supranacional que formen les Grans Corporacions i mantenir els privilegis de les elits en detriment de les democràcies.

Els dirigents partidaris de la Globalització han format un grup per a coordinar-se, el Fòrum Econòmic Mundial (WEF). Es tracta d’una fundació amb seu a Ginebra, creada en 1971 per l’economista suís Klaus M. Schwab que des de 1995 organitzen una reunió plenària anual a Davos. També fan unes altres reunions sectorials repartides per tota la geografia mundial, en elles participen els principals empresaris, polítics, a més d’intel·lectuals i periodistes partidaris del manteniment del sistema capitalista, tot i que en teoria es reuneixen per tractar els problemes del planeta.


Collage RMiB


Per a justificar i convéncer a les majories utilitzen dogmes basats en la “postveritat”, entesa com el fet que en la formació de l’opinió pública s’imposen les emocions i les creences personals per damunt dels fets objectius. Un bon eixample de postveritat van ser els arguments que es van emprar en la primera campanya electoral de Donald Trump (2017) “America First”, o el triomf en el referèndum del Brexit (2020) a Gran Bretanya, ambdós basats en mentides. Cal reconéixer que aquests moviments acabaren perjudicant la globalitat en impulsar l’aïllament i el proteccionisme de les dues potències.

Els tractats de lliure comerç són una altra de les eines emprades per les Grans Corporacions per a evitar el pagament d’impostos, el control de mercaderies, de servicis i capitals per part dels governs. Les àrees de lliure comerç són resultat d’acords entre estats per a eliminar aranzels, tot i que permeten el manteniment de polítiques comercials diferenciades.
En 1994 es va signar mig en secret el TCLAN, era l’acord per crear una àrea de lliure comerç entre el Canadà, EUA i Mèxic. El CETA afecta la Unió Europea i el Canadà eliminant el 98% dels aranzels, hauria d’estar ratificat des de 2016 o el TTIP, un acord versemblant dels europeus amb els Estats Units que estava previst aprovar en 2015, tot i que ambdós acords manquen de ratificació definitiva per la totalitat de les parts, donada l’oposició popular.


Collage RMiB

 

L’ALTERMUNDISME

Per a oposar-se al creixent poder de les Grans Corporacions i a la seua principal ferramenta de control, la Globalització, va sorgir l’Altermundisme (Un altre món és possible), també conegut com a Antiglobalització. Sota aquesta bandera s’han agrupat molts col·lectius heterogenis que coincideixen en la crítica a la manca de transparència i de participació ciutadana, l'absoluta insostenibilitat del sistema capitalista i el fet que la Globalització beneficia bàsicament a les corporacions transnacionals i als més rics del planeta, empobrint a la major part de la població.

L'Altermundisme ha provocat l’eclosió d’iniciatives que són considerades eines útils per a un canvi civilitzatori alternatiu. Són l'Economia Solidària, el Comerç Just, la Banca Ètica, el Microcrèdit o les Empreses Associatives. Han proposat la creació d’instruments com la Taxa Tobin (un impost a les transaccions financeres internacionals), la Condonació del Deute Extern, la Lliure Circulació de les Persones, el Control de les Multinacionals, la Democràcia Participativa o la Sobirania Alimentària. A més pretenen canviar els indicadors tradicionals de riquesa i benestar com el Producte Interior Brut (PIB), volen substituir-lo per l'Índex de Benestar Sostenible o l’Índex de Desenvolupament Humà.
Grups com el Moviment Internacional de Ciutadans pel Control Democràtic dels Mercats i les seues Institucions (ATTAC), creat gràcies a l’impuls del director de Le Monde Diplomatique, Igancio Ramonet Míguez (Redondela, 1943), creuen que per aturar la Globalització cal acabar amb els paradisos fiscals, augmentar la fiscalitat de les rendes del capital i crear taxes sobre les transaccions financeres. Amb una taxa Tobin del 0,1% sobre les operacions de capital internacionals s’aconseguirien anualment al voltant de cent seixanta-sis mil milions de dòlars, dues vegades més que la summa anual necessària per a erradicar la pobresa extrema (Human Development Report, 1997).

El catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat de València Ernest Garcia i Garcia (Alacant, 1948), està convençut de la necessitat de desfer la globalització i acostar la producció als consumidors, perquè la interconnexió global consumeix molts recursos i necessita una energia que comença a ser escassa i massa cara. Segons Ernest Garcia, la virtut de la localització és que enforteix les comunitats en detriment de l’individualisme, permet tindre més control sobre l’entorn i afavoreix un consum sostenible. Tot i que també té inconvenients com són que permet controlar més fàcilment la llibertat individual, alhora que pot exercir més pressió sobre la diversitat dels individus i afavorir l’aparició del caciquisme.

L’analista econòmic canadenc Jeff Rubin (1954) creu que l’escassetat i el consegüent encariment del petroli provocaran una pròxima impossibilitat de transportar mercaderies d'una part a l’altra del món i això ens obligarà a produir tot més a prop, significant la fi de la Globalització.

 

Collage RMiB

ORIGENS DE L’ALTERMUNDISME

1994

El bressol del Moviment Altermundista el van fer possible els humils indígenes que malvivien a les selves maies de l’estat de Chiapas, un dels 31 estats mexicans que s’alçaren en armes enfront del govern mexicà, l’1 de gener de 1994. Els seus basaments ideològics eren una mescla de marxisme i socialisme llibertari de caràcter indígena, que pretenia traure’ls de la misèria, just quan entrava en vigor del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN), per a crear una àrea de lliure comerç integrada pel Canadà, els Estats Units i Mèxic.

El mes de setembre de 1994, coincidint amb la reunió del G7, del BM, FMI i del GATT a Madrid, es va organitzar un Fòrum Alternatiu, tot i que en eixe moment encara estàvem immersos en el miratge de la “globalització feliç”. Despectivament, els mitjans de comunicació oficials van qualificar als grups alternatius que protestaven com a “núvols de mosquits” o “eixams d’abelles”. El fòrum va publicar una declaració final titulada “Per una convivència equitativa i autònoma, en pau amb el planeta”. També van organitzar una sessió del Tribunal Permanent dels Pobles i les conclusions les va llegir José Luis Sampedro Sáez (Barcelona, 1917-2013) (Pastor, 2007).
Per a garantir independència en la informació es va fundar NODO50. Es defineix com un proveïdor de serveis d'Internet, sense ànim de lucre, un projecte autònom de contrainformació telemàtica orientat als moviments socials, proporcionant serveis informàtics i comunicatius a persones, grups i organitzacions d'esquerra, anticapitalistes i antifeixistes d'Espanya i Llatinoamèrica.
1995

A Gran Bretanya es va formar el moviment “Reclaim the Streets (RTS)”, són un col·lectiu amb l’ideal de compartir i gestionar comunitàriament la propietat dels espais públics. Des d’un primer moment es van caracteritzar per ser oposar-se a l’hegemonia de les Grans Corporacions i, molt especialment al seu principal símbol econòmic, el cotxe com a mitjà de transport dominant.

1996

Es va fer la primera cimera alternativa a la mundialització i els responsables de la convocatòria foren uns humils camperols indígenes zapatistes. En les jornades de treball de la “Primera Trobada per la Humanitat i contra el Neoliberalisme” hi participaren figures destacades com: Danielle Mitterrand (Verdún, 1924-2011); els escriptors Eduardo Galeano (Montevideo, 1940-2015) i Carlos Monsiváis Aceves (Mèxic. 1938-2010); els sociòlegs Alain Touraine (Hermanville-sur-Mer, 1925), James Petras (Boston, 1937) i Yvon Le Bot, Carlos Monsiváis; els historiadors Adolfo Gilly (Buenos Aires, 1928) i Pablo González Casanova (Toluca, 1922-2023); el politòleg Octavio Rodríguez Araujo (Puebla, 1941); l’advocada feminista Gisèle Halimi (La Goulette, 1927-2020); el cantautor Daniel Viglietti (Montevideo, 1939-2017) i el músic argentí León Gieco (Cañada Rosquín, 1951); la traductora mexicana Tessa Brisac; el guerriller i polític veneçolà Douglas Bravo (Cabure, 1932-2021); el filòsof Luis Villoro Toranzo (Barcelona, 1922-2014) o l’actriu i activista mexicana María Ofelia Medina Torres (Mérida, 1950).

El mes de gener publicaren el document de crida, la “Primera Declaració de La Realitat” signada pel subcomandant insurgent Marcos, Rafael Sebastián Guillén Vicente (Tampico, 1957) i el mes d’agost un altre titulat: “Segona Declaració de la Realitat per la Humanitat i contra el Neoliberalisme”. En ella, entre moltes més iniciatives  proposaven teixir xarxes intercontinentals de resistència contra el neoliberalisme que treballaren per al progrés de la humanitat, sense estructura, sense comandament central i sense jerarquia.

1997

En una Europa immersa en el procés d’unió, uns pocs intel·lectuals alternatius intentaven difondre arguments contra el Tractat de Maastricht que va entrar en vigor l’1 de novembre de 1993. El consideraven com un pas més cap a la globalització i una pèrdua de sobirania de la ciutadania. Cal recordar que aquest tractat unificava les competències comercials i econòmiques, la política exterior i de seguretat, a més de la justícia, tot mentre preparava l’eclosió de l’euro. Com a mostra d’aquesta oposició al País Valencià, es va organitzar un seminari contra l'Europa de Maastricht al Mas del Teularet, amb la participació com a ponent d’Héctor Gravina, d'AEDENAT, així com representants del Moviment contra l'Europa de Maastricht i la globalització econòmica.


Collage RMiB


1999

La llavor d’oposició va arrelar i començaren a estendre’s les protestes a qualsevol reunió que organitzaven els defensors de la Globalització. Una de les primeres i que fou massiva va ser a Seattle, on es feia la cimera de l'OMC. Acudiren 30.000 activistes que sols amb la seua presència pacífica bloquejaren el trànsit per tota la ciutat. Eixa allau de manifestants va sorprendre el dispositiu establert per les forces de seguretat, més encara quan van comprovar que la massiva presència bloquejava l’arribada dels “destacats dirigents mundials” a les reunions de la cimera. Llavors la policia intenta obrir-los pas dispersant als activistes amb molta violència, les imatges d’agressions contra manifestants pacífics provocaren la posterior resposta violenta encapçalada pels grups més extremistes. Els aldarulls aparegueren en tots els noticiaris arreu el món i popularitzaren l’Altermundisme, en la batejada com a “Batalla de Seattle”. 
En Seattle es va decidir crear una xarxa de comunicació entre els diferents grups alternatius, anomenada Independent Media Centers (Indymedia). Està governada pels principis dels hackers i de l’anarquisme, sota la base d’una transferència de coneixements de manera lliure i horitzontal, cosa que ja havien proposat els zapatistes en la seua Primera Trobada.
2000

L’any següent en la reunió del Fòrum Econòmic Mundial (WEF) a Melbourne es van manifestar en contra 1.500 activistes i tornaren a dificultar l’accés els dirigents econòmics, també hi hagué forts enfrontaments amb les forces de seguretat. 
La periodista quebequesa Naomi Klein (Montreal, 1970) va publicar el llibre “No Logo” que esdevingué com una mena de manifest antiglobalització. El vuit de març la Federació de Dones de Quebec va convocar una marxa mundial: “Contra la Pobresa i la Violència Contra les Dones”. Repetiren manifestacions els dies 16 i 17 d'octubre d'aquest mateix any a Brussel·les i a Nova York davant les institucions internacionals, amb la finalitat de denunciar tant la feminització de la pobresa com les diferents formes de violència contra les dones. Aquest grup s’ha estés i té presència en 164 països.


2001

Es va convocar la primera reunió de grups altermundistes, el Fòrum Social Mundial (FSM) a Porto Alegre hi van  participar 12.000 ciutadans d’arreu el món. Van concloure la cimera amb la publicació del Compromís de Porto Alegre, on exposaren les crítiques al procés de globalització econòmica, i apuntaren propostes alternatives que posteriorment s'han anat concretant en edicions posteriors. Aquesta iniciativa continua activa, tot i que s’ha celebrat en unes altres viles del món, sovint tornen a reunir-se a Porto Alegre.


Foto de Massimiliano Calamelli en Wikipedia.

La Cimera del G-8 que es va organitzar el mes de juliol a Gènova es va blindar amb més 20.000 policies i militars. Això no pogué evitar que el 19 de juliol es concentraren més 50.000 manifestants opositors a la Globalització, tot i que no hi hagué cap incident. L’endemà es multiplicaren diverses concentracions pacífiques, però es produïren greus enfrontaments. Es va responsabilitzar als militants del Bloc Negre, grups acusats d’anarquistes que vestits de negre, amb la cara tapada, actuen coordinats per a enfrontar-se a les forces de seguretat. S’enfrontaren a la policia llançant còctels Molotov i els cossos de seguretats respongueren amb alguns trets d’armes de foc que provocaren la mort de l’activista Carlo Giuliani (Roma, 1978-2001). La resta de la jornada es va convertir en una gegantina batalla campal, escampada per tota la ciutat.
2002

José Luis Sampedro publicà “El Mercado y la Globalización” on explica amb claredat i rigor els principis de l’economia i l’impacte que havia provocat la Globalització. En ell sosté que el poble no és el que mana en la nostra democràcia, sinó el poder econòmic, i que l’objectiu final de la globalització és consolidar l'hegemonia de les Grans Corporacions. El mes de novembre a Florència es reunia per primera volta el Fòrum Social Europeu, organitzat pels grups altermundistes amb l’eslògan “Contra la Guerra, el racisme i el neoliberalisme”, fent una clara referència a les intencions nord-americanes d’envair l’Iraq.
2003

El mes de gener, coincidint amb la reunió anual de Davos, s'organitza una cimera alternativa anomenada Open Fòrum Davos. Pretenia obrir debats i aconseguir repercussió mediàtica de les actituds contràries a la mundialització, reunint diverses personalitats, tot i que estava controlada per ONG poc combatives, la resta de grups alternatius els acusaren d’intentar crear una alternativa domesticada per a desactivar als vertaders opositors combatius.

2005

El mes de gener de 2005 es tornà a organitzar un nombrós FSM a Porto Alegre, en el qual participaren 150.000 activistes antiglobalització.

2006

Per a intentar reduir l'impacte negatiu de la globalització i disminuir un atur en augment, la Unió Europea va crear un Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització per a donar suport econòmic als treballadors acomiadats a causa de la globalització. Aquestes minses subvencions pretenien callar l’oposició per part de treballadors i sindicats, davant una deslocalització que s’enduia indústries a països amb menys nivell de vida i sense quasi regulacions laborals. Es van generar moltes pèrdues de treball en la indústria i això reduïa el poder adquisitiu de les classes mitjanes a Europa i els Estats Units, generant descontent pel greuge comparatiu amb el món financer que gaudia d’un enriquiment galopant afavorit pel procés globalitzador.

 

Collage RMiB

CRISI DE LA GLOBALITZACIÓ?

El 9 d'agost de 2007, l’American Home Mortgage Investment Co anuncià la seua incapacitat per a fer front a les seues obligacions financeres relacionades amb els fons garantits per hipoteques subprime (préstecs hipotecaris concedits a clients de baixa solvència) i una setmana després es va declarar en fallida, esclatava una crisi financera global. Les borses es van enfonsar i provocaren un col·lapse immediat dels mercats de capitals. Els inversors intentaven desesperadament vendre i obtenir liquiditat, mentre la integració financera afavoria la ràpida expansió de la crisi arreu el món i significà un brusc fre a la Globalització.

La pandèmia de 2020 va significar un altre dur colp contra, perquè va demostrar que la deslocalització d’empreses tan simples com les que fabricaven mascaretes protectores o respiradors, en un moment crític d’escassetat i amb augments astronòmics dels preus demostraren que qualsevol crisi podia convertir-se en drama. A més el país més afavorit per la pandèmia fou la Xina que feia anys que estava concentrat la capacitat industrial deslocalitzada pels països occidentals. Es tornà a demostrar que la globalització en ser asimètrica era insostenible davant d’una nova crisis com va ser la guerra d’Ucraïna.

Cada volta és més evident que les repercussions econòmiques que provoca el canvi climàtic dificulten la globalització, i la reducció de matèries primeres la impedeix. Ben segur que ens acostem a un col·lapse civilitzatori i la Globalització es convertirà en el darrer estadi del Capitalisme Neoliberal.

 

LA COMUNICACIÓ ALTERMUNDISTA

Els grups alternatius han tingut l’habilitat d’estendre el seu ideari gastant eslògans senzills i cridaners, com el van fer els seus avis en Maig de 1968.

La Globalització sols beneficia les grans Corporacions, degrada els drets dels treballadors de tot el món i minva la capacitat de maniobra i decisió dels estats”.

La Globalització es el boc expiatori dels inútils”. (Jean-François Revel)

Per a que la Globalització siga positiva, ha de ser igual per a pobres i rics”. (Kofi Annan)

El que preocupa és que la globalització estigui produint països rics amb població pobra”. (Joseph Eugene Stiglitz)

“Passen míssils farts de barbàrie globalitzats”. (Mario Benedetti)

“El món no és una mercaderia” (Seattle, 1999)

Referint-se a l’Altermundisme: “Es tracta, simplement, de reapropiar-nos, tots units, de l'avenir del nostre món” (ATTAC)

 

Fonts i Referències:

 

Antiglobalització:

PASTOR, J. (2007) “El Movimiento “Antiglobalización” y sus particularidades en el caso espanyol”. Revista de Estudios de Juventud. Núm 76. Pp. 39-52.

https://www.injuve.es/sites/default/files/Revista-76-capitulo-2.pdf

ATTAC País Valencià:

https://pv.attac.es/

Ernest García:

MATEU, A. (2021) “Entrevista a Ernest García”. MèTODE.

https://metode.cat/noticies/entrevistes/ernest-garcia.html

GARCÍA, E. (2021) “Ecología e Igualdad: Hacia una relectura de la teoria sociològica en un planeta que se ha quedado pequeño”. Ed. Tirant.

Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització: https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20190712STO56968/impacto-de-la-globalizacion-en-el-empleo-y-la-ue

Globalització:

CANALS, J. “La globalitzación después de la crisis financera”

https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2010/02/BBVA-OpenMind-La-globalizacion-despues-de-la-crisis-financiera-Jordi-Canals.pdf.pdf

CHOMSKY, N. (2005) “Un proceso llamado globalización”.

https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1265837306.el_proceso_llamado_globalizacion.pdf

GARCÍA, P. (2022) ”La globalización resiste a pesar de las múltiples crisis que la frenan”. Cinco Días, 17/11/22.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/17/economia/1668681462_660792.html

KLEIN, N. (2000) “No Logo, el poder de las marcas”

http://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/5898/NO_LOGO_NAOMI_KLEIN.pdf
RAMONET, I., CHAO, R. (2004) “Abecedario (subjetivo) de la globalización”. SEIX BARRAL.

RUBIN, J. (2009)  ”Why Your World Is About to Get a Whole Lot Smaller: Oil and the End of Globalization”. ISBN 0-307-35751-1.

Postveritat:

https://www.vilaweb.cat/noticies/postveritat-la-paraula-de-lany-segons-el-diccionari-oxford-post-truth/

Primera i segona declaració de la Realitat:

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/primera-declaracion-de-la-realidad-contra-el-neoliberalismo-y-por-la-humanidad/

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/08/03/segunda-declaracion-de-la-realidad-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo/

Informe sobre el desenvolupament humà 1997:

Human Development Report 1997. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1997frcompletpdf.pdf

1994. Reunió del G7, BM, FMI i GATT a Madrid:

MUÑOZ-BASTIT. R., (2023) “Reunió del G7, BM, FMI i GATT a Madrid”. In 70 anys d’Història d’Ecologistes i Naturalistes al País Valencià. Any 1994.

https://historiaecologistapv.blogspot.com/2023/03/any-1994.html

Taxa Tobin:

RAMONET, I. (1997) “Desarmar els mercats financers”. Le Monde diplomatique, edició espanyola). Editorial del núm. 26, desembre de 1997.

https://pv.attac.es/desarmar-els-mercats-financers/

Teoria del sistema-món:

VARA, A.M. (2008). “Globalización e investigaciones biomédicas. Los ensayos clínicos en la Argentina como política científica por default” Perspectivas Metodológicas Vol. 8 Núm. 8. DOI: https://doi.org/10.18294/pm.2008.498

SHANNON, T. R. (1996) “An Introduction to the World-System Perspective” Segona Edició, Westview Press, pp. 23-24 y 40.

 

Rafa Muñoz i Bastit. 2023

 

 

Comentaris