Passa al contingut principal

Contaminació lumínica

 


“Cal apagar la contaminació lumínica i encendre els estels”

DEFINICIÓ

L'enllumenat exterior públic té innombrables virtuts com és la de crear belles estampes urbanes, afavorir el comerç, ens permet circular amb més visibilitat, fer ús de l'espai públic durant més hores o augmentar la sensació de seguretat als carrers. Però sense una planificació adequada es converteix en un greu problema, parlem de la contaminació lumínica. El concepte de "contaminació lumínica" és l'excés d’emissió de fluxos lumínics nocturns provocat mitjançant fonts artificials, que afecta la foscor que hauria de dominar les poblacions humanes durant les nits, segons els cicles naturals. A les nostres poblacions, sovint gastem una llum amb una intensitat excessiva, molta d’ella és dirigida cap a llocs que no caldria il·luminar, gastem focus que emeten una llum en rangs espectrals perjudicials, o en horaris innecessaris per a la realització de les activitats nocturnes. El cel fosc és part del paisatge natural, puix és un bé immaterial, és un patrimoni comú que cal protegir, gràcies al qual els nostres avantpassats van aprendre a orientar-se o crearen tota mena d’històries i mites.  A més els cels nocturns plens d’estels són un important recurs científic, cultural, mediambiental i turístic.

 

PROBLEMÀTICA

Més del 80% de la població mundial viu sota un cel nocturn massa il·luminat, però eixa xifra puja al voltant del 99% dels ciutadans d’Europa i Amèrica del Nord. La contaminació lumínica és fruit d’una dolenta planificació de l'enllumenat urbà, que provoca excessos innecessaris de llum, als carrers, als comerços o a les instal·lacions turístiques. No hi ha una bona planificació de la ubicació dels fanals i focus, de l’orientació i tenen dissenys poc eficients. Sovint es produeix un abús de la utilització de projectors i canons làser, de rètols amb massa lluents o s’il·luminen excessivament façanes singulars, això com uns altres punts urbans mitjançant focus massa potents.

La contaminació lumínica genera un vel groguenc o blanquinós en l’horitzó nocturn que amaga i impedeix quasi totalment la visió dels estels del cel. Aquesta lluentor nocturna del cel de les nostres viles es produeix per la reflexió i la difusió de la llum en les partícules de pols, aigua i en els gasos suspesos en l'aire, aquesta aura amaga bona part de la visió del cel nocturn. La situació s’agreuja exponencialment en intensitat i es multipliquen les tonalitats lumíniques en èpoques festives o religioses, com és Nadal.

 


CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES

A l’estat es calcula que hi ha 4,5 milions de lluminàries públiques, que suposen al voltant del 2% del consum elèctric total, i només el 27% d’elles es gestionen amb criteris d'eficiència energètica, llavors estem malbaratant recursos energètics. Un enllumenat nocturn coherent facilita l’estalvi energètic i, per tant, una disminució de les emissions de gasos contaminants que vessem a l’atmosfera, a més l’excés de llum artificial dificulta el trànsit aeri i marítim.

 

AFECCIONS AL PAISATGE

El cel forma part del paisatge natural i ha de protegir-se, perquè és l’observació dels estels es tracta d'un patrimoni comú de tots els ciutadans.

 

CONSEQÜÈNCIES EDUCATIVES I CULTURALS

La manca de visibilitat del cel nocturn provoca la pèrdua d’un patrimoni històric que cal recuperar en l’etapa educativa del jovent. Els científics necessiten cels foscos per a la investigació del firmament.

 

PERJUDICIS A LA SALUT

La contaminació lumínica afecta els bioritmes, perquè per al descans nocturn necessitem la foscor perquè la llum blava estimula la producció de melatonina, que és l'hormona que regula el ritme del rellotge biològic (els ritmes circadiaris). Provoca que a l'hora d'anar a dormir ens activem en compte de relaxar-nos. S'ha demostrat que l'exposició a llum blava abans de dormir produeix una seriosa pèrdua de qualitat del somni (Alejandro Sánchez de Miguel, 2022). Una pitjor qualitat del somni té múltiples impactes en la salut perquè augmenta el risc patir obesitat, diabetis i augmenta l'agressivitat. Fins i tot l'excés lumínic pot afectar en l'aspecte psicològic, en alterar el descans nocturn o per la pèrdua de sensació de privacitat per l'intrusisme lumínic en els domicilis.

 


AFECCIONS ALS ÉSSERS VIUS

La manca de foscor afecta les rates penades o a les nombroses espècies crepusculars a les quals provoca canvis en el comportament territorial, en les pautes reproductives, causa enlluernament i desorientació. La llum nocturna desorienta a les tortugues marines en el moment de fer les seues postes d’ous.

Hi ha un món d'insectes, papallones, cuques de llum o palometes nocturnes que poden morir socarrades en acostar-se als fanals. Les arnes es veuen especialment atretes per la llum blava, amb la qual cosa les poblacions d'aquests insectes es concentren en zones urbanes on moren deixant sense aliment a rates penades i ocells en àrees boscoses i despoblades. A la nit hi ha moltes espècies vegetals que veuen afectats els seus cicles de fotorecepció per l'excés lumínic. Són espècies adaptades per a obrir les seues flors en la foscor per atraure els seus pol·linitzadors, que també són nocturns.

Aus marines com les baldrigues i els escaterets, quan abandonen els nius poden desorientar-se per culpa de les llums de les nostres viles costaneres.

Els ocells que migren de nit poden desorientar-se en perdre la visió dels estels, especialment quan hi ha núvols baixos o boires que obliguen als estols d’aus a volar més baix, es poden desorientar i morir per esgotament després de donar voltes per a intentar reorientar-se. També poden acabar morts en estavellar-se amb els vidres de les façanes dels edificis. L’excés de llum nocturna de les grans ciutats, afecta especialment els rapinyaires nocturns que estan adaptats a caçar en la foscor.

La contaminació lumínica pot canviar els patrons de migració dels ocells, els comportaments de cerca d'aliment o la comunicació vocal. Segons un estudi publicat en la revista Global Change Biology, la contaminació lumínica està reduint la grandària dels ulls dels ocells. En el nucli urbà de Sant Antoni (Texas), compararen les característiques físiques de dues espècies d’aus residents com són el cardenal del nord (Cardinalis cardinalis) i el cargolet de Carolina (Thryothorus ludovicianus), respecte de dues migratòries com són el cardenal anyil pintat (Passerina ciris) i el vireó ullblanc (Vireo griseus), així com les diferències físiques dels ocells urbans respecte d’altres de la mateixa espècie en indrets naturals. Van descobrir que els ocells residents en àrees urbanes per adaptar-se a viure en llocs massa il·luminats han reduït un 5% la grandària dels seus ulls. Uns ulls més menuts els facilitarien fer front a entorn amb una llum més brillant i constant en el medi urbà (JONES et, al., 2023).

 


COM OBTENIR UNA IL·LUMINACIÓ NOCTURNA ÒPTIMA?

Un enllumenat nocturn coherent ha de permetre l’estalvi energètic, per tant, una disminució de les emissions de gasos contaminants de l’atmosfera. Per a poder il·luminar de manera adequada cal limitar i dirigir el flux lumínic exclusivament als llocs necessaris, els caps dels fanals han d’apuntar als llocs que cal allumenar, als carrers, han d’evitar la pèrdua de llum fora la zona que hagen de il·luminar. No té sentit il·luminar el cel o les finestres dels pisos alts, cal mantenir la foscor dels finestrals dels habitatges.

Cal exigir a les corporacions municipals una regulació dels horaris dels rètols publicitaris, dels aparadors dels comerços, dels edificis monumentals i de les llums ornamentals. Cal encendre i apagar els fanals en funció de la llum natural. S'ha d'emprar la quantitat de llum estrictament necessària per a garantir la visibilitat, s’ha de reduir la intensitat a partir de la mitjanit per afavorir el descans del veïnat.

Es deuen gastar làmpades amb llum carabassa o blanca càlida. S'han d'utilitzar fonts lumíniques que conjuminen una alta eficiència energètica, amb un mínim consum energètic, amb un menor poder contaminant, han de tindre un to càlid i una temperatura de color per sota de 2700 K. Les llums més eficients són les que fan les bombetes de vapor de sodi a baixa pressió, perquè generen més quantitat de lúmens i fan una llum groguenca. Tenen l’inconvenient que redueixen la percepció dels colors, tot i que tenen una llarga durada, la qual cosa no agrada gens als fabricants.

A conseqüència de l’excés de consum energètic es va produir una substitució progressiva de l’enllumenat públic a base de bombetes de sodi d'alta pressió (en to groguenc) per làmpades LED de color blanc, però que fan moltes emissions de llum blava. Les bombetes LED, tot i que són molt eficients respecte del consum elèctric, generen llum blanquinosa en emetre molta llum blava, aquesta llum d’espectre blau provoca greus alteracions als éssers vius.

S’aconsella gastar aquesta intensitat de llum segons zones:

·         5 luxs en zones enjardinades.

·         7,5 luxs en zones per als vianants d'ús nocturn moderat, residencials, aparcaments.

·         10 luxs en centres urbans per als vianants, carrers comercials.

·         15 luxs en zones urbanes/comercials/industrials, amb trànsit motoritzat mitjà.

·         20 luxs en zones urbanes amb trànsit motoritzat intens.

Les làmpades que millor combinen una alta eficiència energètica amb un millor respecte del medi ambient són els LEDS ambre de 2200K, i els de descàrrega en vapor de sodi a alta i a baixa pressió.


TIPUS DE LÀMPADES

EFICIÈNCIA MITJANA (lúmens/wats)

Temperatura del color

Incandescent

15

2500

Vapor de Mercuri d'alta pressió

50

4000

Vapor d'halur metàl·lic

75

3000-6000

LED blanc 4000 K

100

4000

LED blanc 3000 K

90

3000

LED blanc 2200 K amb to ambre

80

2200

Vapor de sodi d'alta pressió

100

2100

Vapor de sodi de baixa pressió

150

2000

Font: Cel Fosc

 


LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA AL PAÍS VALENCIÀ

La província d’Alacant és una de les que més contaminació lumínica suporta de tot l’estat, a més encapçala el rànquing del malbaratament energètic en l’enllumenament públic. En 2007 Alacant emetia una lluminositat versemblant a la Barcelona. La ciutat de València tradicionalment ha sigut una de les viles amb més contaminació lumínica. Arribà a tindre un fanal per cada huit habitants i va ser ciutat que més electricitat gastava per ciutadà i nit. Això provoca que l’aurèola lumínica de la franja costanera central del País Valencià es veu a 150 km de distància, en el Mediterrani. Com el 99% dels valencians viu en la franja costanera ho fan baix un cel nocturn que ha deixat de ser pur, segons els estàndards autonòmics, en superar el 10% la lluminositat natural. Això implica que el 67% dels ciutadans no poden veure la Via Làctia i un 37% és incapaç de percebre res del cel nocturn. Això implica una gran pèrdua perquè en una nit sense lluna es podrien albirar fins a 7.000 estels, malgrat que en l’actualitat eixa quantitat es redueix a unes poques desenes.

 


LEGISLACIÓ I FITES DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

La Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local va establir que la protecció contra la contaminació lumínica i la prestació del servei d'enllumenat públic, eren competències municipals.

En 1988 es va promulgar la “Llei del cel” (llei 31/1988), pionera en el món respecte de la protecció del firmament respecte de la contaminació lumínica. Es va promulgar a petició del parlament canari per a protegir la qualitat del cel al voltant dels observatoris astronòmics de les illes de La Palma i Tenerife. El 13 de març publicaren el reglament per a regular aquesta norma (R.D: 243/1992). Aquest va ser un valuós precedent per a estendre normatives similars en altres àrees del planeta. La legislació abasta quatre aspectes, la contaminació lumínica, la contaminació radioelèctrica, la contaminació atmosfèrica i les rutes del trànsit aeri. Va crear l'Oficina Tècnica de Protecció del Cel (OTPC) com a unitat especialitzada en la vigilància i assessorament en aquesta matèria.

El professor de la Universitat d’Alacant, Enrique Aparicio Arias, va proposar el projecte de fer una Ciutat dels Estels, per a poder gaudir de l’astronomia i de la natura. Comptà amb el suport de l’Associació Astronòmica Universitària de la Universitat d’Alacant (ASTROINGEO) i el Centre d’Investigació Astronòmica d’Alacant (C.I.A.A.). Volien construir observatoris astronòmics, però donada la greu contaminació lumínica de l’Alacantí ara estan cercant una nova ubicació que estiga més allunyada de la contaminació, enmig la foscor.

El 2 de juliol de 1992 a París, es va acordar la Declaració de la IAU/ICSU/UNESCO sobre la Reducció dels Impactes Mediambientals Adverses per a l’Astronomia, que reconeixia el cel com un patrimoni comú de tots els ciutadans, un patrimoni de la humanitat.

En 1996 es va formar l’Associació Cel Fosc per a difondre informació sobre la contaminació lumínica, les causes i conseqüències, amb la finalitat de conscienciar i aconseguir normatives que regulen aquest problema.

Nou anys després, en 2001 la Generalitat de Catalunya va publicar la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Eixe mateix any John E. Bortle va publicar una escala de nou nivells per a mesurar la qualitat del cel nocturn.

Es va promulgar la Llei 4/2004, de 30 de juny per a l’ordenació del territori i protecció del paisatge que en l’article 5.1 sobre millora d’entorns urbans assenyala que cal implantar mesures per a aconseguir una major qualitat de l’ambient urbà, entre altres aspectes, especifica que cal reduir la contaminació lumínica.

En 2005 el grup municipal d’Esquerra Unida de València va denunciar que el cap i casal era la vila amb més despeses en consum de l’enllumenat públic per ciutadà de tot l’estat. Les despeses descontrolades s’estenien al consum elèctric de les dependències municipals i els centres educatius.

En Nadal de 2006, l’Ajuntament de Polop va instal·lar una potent il·luminació dirigida cap als penya-segats del Ponoig, malgrat que aquest espai estava inclòs dins del LIC de la Serra d’Aitana. Allí mateix viuen espècies protegides com el xoriguer, el falcó, l'àguila calçada i diverses espècies de rates pennades, a més de rapinyaires nocturns com el mussol i el brúfol entre altres. Ecologistes en Acció, de la mà de Carlos Arribas Ugarte va denunciar-ho a la Generalitat que va sancionar amb 1.500 € a la corporació de la Marina Baixa.

Eixe mateix any el Butlletí Oficial provincial de València núm. 253 de 24/X/2006 publicà una ordenança de l’ajuntament del cap i casal per a garantir la protecció lumínica del parc natural de l’Albufera de València, dins del seu terme. Tot mentre la ciutat de València es gastava 10 milions d’euros per alimentar els 82.000 punts de llum del seu terme. La qual cridava l’atenció perquè Barcelona, amb el doble de població sols gastava 8,5 milions.

Els dies 19 i 20 d'abril de 2007 es va organitzar la Conferència Internacional Starlight que va impulsar l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC), sota el lema “Starlight, a Common Heritage”. Van proposar la necessitat de protegir el cel nocturn en el nostre planeta i de trobar camins per al seu gaudi per la societat. Van concloure amb una Declaració sobre la Defensa del Cel Nocturn i el Dret a la Llum de les Estrelles. El 5 de juny, l’Agència Valenciana d’Energia (AVEN) aprovà ajuts per a la modificació de lluminàries públiques, per a reduir el consum i la contaminació lumínica dels ajuntaments valencians.

La cimera Starlight va impulsar la Llei 34/2007, de 25 de novembre, sobre qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. En l’article 3 definia la contaminació lumínica com:

La resplendor lluminosa nocturna o lluentor produïda per la difusió i reflexió de la llum en els gasos aerosols i partícules en suspensió en l'atmosfera, que altera les condicions naturals de les hores nocturnes i dificulta les observacions astronòmiques dels objectes celestes, havent de distingir-se la lluentor natural, atribuïble a la radiació de fonts o objectes celestes i a la luminescència de les capes altes de l'atmosfera, de la resplendor lluminosa a causa de les fonts de llum instal·lades en l'enllumenat exterior”.

Establia que les administracions públiques serien les encarregades de la prevenció i reducció de la contaminació lumínica, amb la finalitat d'aconseguir els següents objectius:

a) Promoure un ús eficient de l'enllumenat exterior, sense menyscapte de la seguretat que ha de proporcionar als vianants, els vehicles i les propietats.

b) Preservar al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes en general.

c) Prevenir, minimitzar i corregir els efectes de la contaminació lumínica en el cel nocturn, i, en particular al voltant dels observatoris astronòmics que treballen dins de l'espectre visible.

d) Reduir la intrusió lumínica en zones diferents de les que es pretenen il·luminar, principalment en entorns naturals i interior d'edificis.

El Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, va aprovar el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. A més establia limitacions a nivells d'il·luminació, resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa o molesta.

El mes d’agost de 2009, la XXVII Assemblea General de la Unió Astronòmica Internacional (IAU) celebrada a Rio de Janeiro, va aprovar per unanimitat la Resolució B5 en Defensa d’un Cel Nocturn i del Dret a la Llum de les Estrelles, reconeixent els principis expressats en la Declaració Starlight.

l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) va crear la Fundació Starlight per afavorir la difusió de l'astronomia, la promoció, coordinació i la gestió del moviment per a la defensa dels cels plens d’estrelles. És un programa integrat per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, està secundada per la Unió Astronòmica Internacional (IAU) i per l'Organització Mundial de Turisme (UNWTO).
En 2013 Paul Bogard va publicar el llibre “The End of Night: Searching for Natural Darkness in an Age of Artificial Light”. En ell analitza la desaparició de la foscor, la vinguda de la il·luminació artificial i els efectes de la contaminació lumínica. La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental especificava que les emissions lluminoses s’havien d'avaluar en els estudis d'Impacte Ambiental.

Els dies 18 i 21 d’abril de 2017 es va celebrar un congrés en la Palma per commemorar el dècim aniversari de la "Declaració sobre la Defensa del Cel Nocturn i el Dret a la Llum de les Estrelles".
El 25 novembre de 2019 es va celebrar la IV Jornada sobre contaminació lumínica de Riba-roja de Túria, organitzada per la Universitat de València, pel Vicerectorat de Projecció Territorial.

El País Valencià encara hui (2023) no té legislació sobre la contaminació lumínica. El mes de febrer de 2003 el Consell del Botànic aprovà un avantprojecte de Llei de Protecció Lumínica per a reduir la contaminació i augmentar l’eficiència energètica, tot i que la finalització de la legislatura deixà sense aprovar-se per part de les corts valencianes. 

Fonts i Referències:

Afeccions a la salut:

https://www.eldiario.es/sociedad/extiende-europa-alumbrado-publico-nocivo-salud_1_9311481.html

Alejandro Sánchez de Miguel et al. (2022) “Environmental risks from artificial nighttime lighting widespread and increasing across Europe”. Sci. Adv. 8, eabl6891. DOI:10.1126/sciadv.abl6891.

https://www.eldiario.es/sociedad/extiende-europa-alumbrado-publico-nocivo-salud_1_9311481.html

Astroingeo:

https://www.astroingeo.org/

Cel Fosc:

https://www.celfosc.org/

Ciutat de les Estrelles d’Alacant:

http://www.astroingeo.org/wp-content/uploads/2020/01/Ciudad-de-las-Estrellas_06_2014.pdf

Contaminació lumínica Alacant:

http://www.alicantevivo.org/2009/02/contaminacion-luminica-en-la-provincia.html

https://www.consumer.es/medio-ambiente/contaminacion-luminica-en-espana.html

Contaminació lumínica, afeccions als animals:

https://www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20231002/contaminacion-luminica-ciudades-reduciendo-tamano-ojos-pajaros/798170572_0.html

https://news.wsu.edu/press-release/2023/09/20/urban-light-pollution-linked-to-smaller-eyes-in-birds/

JONES, T.M., LLAMAS, A.P., PHILLIPS, J.N. (2023) “Phenotypic signatures of urbanization? Resident, but not migratory, songbird eye size varies with urban-associated light pollution levels”. GLOBAL CHANGE BIOLOGY. 20/9/2023. https://doi.org/10.1111/gcb.16935

RICH, C., LONGCORE, T. (2006) “Ecological Consequences of Artificial Night Lighting”. Ed. Island Press.

SENZAKI, M., BARBER, J.R., PHILLIPS, J.N. et al. (2020) “Sensory pollutants alter bird phenology and fitness across a continent”. Nature 587, 605–609 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2903-7

Contaminació lumínica, Miguel Àngel Pérez Oca (Plataforma d’Iniciatives Ciutadanes):

http://pic-alicante.blogspot.com/2008/05/informe-sobre-contaminacin-luminica-en.html

Contaminació lumínica, mort d’ocells

https://www.elperiodico.com/es/verde-y-azul/20220516/contaminacion-luminica-provoca-muerte-millones-13663197

Contaminació lumínica València:

https://elpais.com/diario/2007/02/07/cvalenciana/1170879478_850215.html

Fundació Starlight

https://www.fundacionstarlight.org/contenido/44-historia.html

https://starlight2007.net/

Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l'enllumenament de Catalunya:

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=259200

Llei del cel de Canàries:

https://www.cienciacanaria.es/secciones/te-puede-interesar/974-treinta-anos-protegiendo-el-cielo-de-canarias

https://www.iac.es/es/observatorios-de-canarias/proteccion-del-cielo

Ordenança municipal protecció lumínica de l’Albufera:

https://www.um.es/cieloscuro/documentos/legislativa/ordenanza_cl_pnalbufera.pdf

Projecte de Llei Valenciana de Contaminació Lumínica:

https://comunica.gva.es/es/detalle?id=369881006&site=174859734

Xarxa Espanyola d’estudis sobre la contaminació lumínica:

https://guaix.fis.ucm.es/reecl/

 

Comentaris